Algemene ledenvergadering

Minimaal éénmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). De meest recente ALV was op woensdag 8 mei om 19.30 uur in De Kraacht. De agenda en de bijbehorende bijlagen zijn naar alle leden gemaild. Het verslag van deze ALV volgt zo spoedig mogelijk.

Voor de ALV zijn altijd alle leden van 16 jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen aan en stemmen in deze vergadering. Ouders van jeugdleden (jonger dan 16 jaar) zijn ook welkom, als toehoorder mét spreekrecht.