Algemene ledenvergadering

Minimaal éénmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar was de ALV op woensdag 31 oktober om 20.30 uur in De Kraacht. Lees hier het verslag van deze vergadering.

Voor de ALV zijn altijd alle leden van 16 jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen aan en stemmen in deze vergadering. Ouders van jeugdleden (jonger dan 16 jaar) zijn ook welkom, als toehoorder mét spreekrecht.

Hier vind je de verslagen van de voorgaande Algemene Ledenvergaderingen: